Izberite jezik:
header_duhovno_sredisce.jpgheader_zgodovina.jpgheader_cerkev.jpgheader_domov_2.jpgheader_druzinski_center.jpgheader_forum.jpgheader_gnidovcev_dom.jpgheader_samostan_lazaristov.jpgheader_vrt.jpg

31. dan: Častitljiv božji služabnik - Zgled življenja za Boga in za bližnje

Ni odgovorov
urednik
Odjavljen
Zadnjič prijavljen: 3 years 12 weeks od tega
Pridružen: 17.03.2010
V enem od svojih pisem je Friderik takole zapisal: »Večkrat mi tudi najbolj potrebnega manjka. Pa kako velika tolažba, kako preobilno plačilo in kako nepopisno veselje me čaka, ko me bodo na sodni dan obstopili nekateri teh mojih dobrih otrok v Kristusu, ali prav za prav vsi, kakor upam, in govorili pred ostrim Sodnikom: ›Ta nam je prvi oznanjal tvoj Božji nauk; pripovedoval nam je o tvojem usmiljenju, ki si ga po svojem Sinu izkazal ljudem, in je napolnil naša srca z vero in ljubeznijo do tebe.‹ O, kako sem hvaležen Bogu, da me je poklical v težavni, pa neizrekljivo tolažilni misijonski stan.«

Friderik Irenej Baraga v nebesih prejema svoje plačilo. Njegova zapuščina je bogata. Opravil je veliko misijonsko delo med Indijanci. Reševal je njihove duše, se boril za njihov obstoj in ohranitev njihove kulture ter jezika. Zanje je bil pripravljen narediti vse, tudi če je to zahtevalo velike napore in popolno odpoved sebi. Njegova veličina ni le v bogatem narodnem, kulturnem in misijonskem delu, ampak predvsem v njegovem notranjem življenju, iz katerega je črpal moč za svoje obilno delovanje. Z veliko gorečnostjo je sledil Božji volji in bil do konca zvest svojemu poslanstvu.

Od Friderikove smrti pa vse do danes je med ljudmi živo prepričanje, da je bilo njegovo življenje svetniško. Postopek za njegovo razglasitev se je začel leta 1952. Kongregacija za zadeve svetnikov je najprej pregledala dokumentacijo o njegovem življenju in krepostih, njegove spise in spise o njem ter potrdila upravičenost postopka za ugotavljanje svetosti. Leta 2012 je kardinalska komisija potrdila junaško stopnjo kreposti, papež Benedikt XVI. pa odobril, da smemo škofa Friderika Ireneja Baraga odslej klicati častitljivi Božji služabnik. Za njegovo beatifikacijo je potrebno le še priznanje čudeža na njegovo priprošnjo. Škofija Marquette zbira obvestila o morebitnih čudežih in preiskuje, če so ti znanstveno nerazložljivi in če so se res zgodili na njegovo priprošnjo. Med drugim preiskujejo čudež, ki se je zgodil leta 2010 pri pacientu, ki je bolehal za tumorjem na jetrih. Bolezen je potrdilo več preiskav, vključno z magnetno resonanco in ultrazvokom. Pacientova družina in krajevni župnik so molili za ozdravljenje na priprošnjo škofa Barage, pri čemer so na pacientov trebuh pri molitvi položili tudi Baragovo štolo. Bolečina je po tem dogodku popustila, preiskovalna operacija pa ni več odkrila sl sledov tumorja. Če bo to potrjeno, bo Kongregacija za zadeve svetnikov znova pregledala vso dokumentacijo in sestavila priporočilo papežu, ki bo sprejel dokončno odločitev o razglasitvi škofa Barage za blaženega. 

Friderik je nekoč zapisal: »Če ljubiš Boga, ljubiš svojega bližnjega. Ne ostani pa pri lepih misli; tvoja usmiljena ljubezen mora biti delavna!« Z letošnjim šmarničnim branjem smo želeli osvetliti njegov zgled življenja za Boga in za bližnje, ki naj nas spodbuja, da bomo tudi sami premagovali sebičnost in samozadostnost ter odpirali prostor Bogu in bližnjemu. Naj nam naša Nebeška Mati Marija pomaga, da bomo stopili na pot ljubečega darovanja in na njej vztrajali tudi, ko bo najtežje.

Naloga: Zmolite molitev za poveličanje Božjega služabnika Friderika Ireneja Baraga.