Choose language:
header_duhovno_sredisce.jpgheader_zgodovina.jpgheader_cerkev.jpgheader_domov_2.jpgheader_druzinski_center.jpgheader_forum.jpgheader_gnidovcev_dom.jpgheader_samostan_lazaristov.jpgheader_vrt.jpg

Who are we?

Potrebno prevesti: Na Mirenskem Gradu se že od leta 2001 zbirajo mladi iz Mirna.

Od leta 2005 v okviru Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote na Gradu poteka vedno več različnih aktivnosti za otroke in mladino. Prav v tistem letu se je začela uresničevati zamisel o skupni pripravi na birmo za širše področje. Ob igri, pogovorih in drugih aktivnostih mladi spoznavajo sebe, se učijo graditi odnose in iščejo pot do Boga. Skupine vodijo animatorji, ki se enkrat mesečno dobijo na Mirenskem Gradu in evalvirajo potek dela po skupinah. Ker se je skupno delo z birmanci izkazalo za uspešno, smo pripravili dva dela učbenika z naslovom Največja pa je ljubezen.

V letu 2005 je na Grad začelo prihajati tudi vedno več mladih iz bližnjih okoliških krajev in sosednje Italije. Mladi so se ob Žalostni Materi Božji začeli zbirati v glasbenem bendu, ki od oktobra 2005 vsak mesec oblikuje mladinske maše.
Poleg tega so se mladi začeli zbirati tudi v mladinskih in študentskih skupinah, pri vsakotedenskih molitvah, pri učni pomoči, oratoriju in drugih aktivnostih.

Mirenski Grad vedno bolj postaja mladinsko središče. V ta namen smo leta 2006 tudi preuredili gospodarsko poslopje v mladinske prostore, ki nudijo več možnosti za igro, pogovor in druženje.