Izberite jezik:
header_duhovno_sredisce.jpgheader_zgodovina.jpgheader_cerkev.jpgheader_domov_2.jpgheader_druzinski_center.jpgheader_forum.jpgheader_gnidovcev_dom.jpgheader_samostan_lazaristov.jpgheader_vrt.jpg

Poročilo o 9. rednem občnem zboru Društva prostovoljcev VZD

V ponedeljek, 17.3.2014, je potekal v Mirnu, v mladinskih prostorih, 9.redni občni zbor društva prostovoljcev Vincencijeve Zveze Dobrote.

Po uvodnem pozdravu zakonitega zastopnika društva, Petra Žaklja, je sledila izvolitev delovnega predsedstva in dveh overoviteljev zapisnika. Začetnim formalnostim je sledila tudi predstavitev in potrditev dnevnega reda, volitev organov društva, kjer so predlagani kandidati dobili podporo prisotnih članov društva.

Seznanili smo se tudi s poročilom nadzornega odbora za leto 2013 in poročilom notranjega nadzornika za leto 2013.

Ključni del večera pa sta bila poročilo in sprejetje poročila o poslovanju za leto 2013 in predstavitev in sprejetje delovnega programa društva za leto 2014.

Pri vsebinskem poročilu o delu društva za leto 2013, smo bili lahko sicer zadovoljni s socialno dimenzijo in realizacijo projektov, ki so povezani z njo, vendar smo lahko ugotovili, da duhovna komponenta, ki je bistvo in jedro našega društva, ni bila uresničena v obsegu, kot bi si želeli.

To smo lahko zaznali pri predstavitvi programa Molitve in Kateheze, kjer bi odziv lahko bil boljši, pa tudi v programih, ki pomagajo brezdomcem ponovno vključevanje v družbo, četudi smo tu lahko zaznali določen napredek.

Je pa verjetno duhovna komponenta najbolj prišla do izraza pri Družinskem centru Mirenski Grad, kjer se programi niso mogli razviti v vsej svoji polnosti.

Po predstavitvi vsebinskega poročila o delu društva za leto 2013, je sledilo finančno poročilo za leto 2013, ki ga je pripravila naša računovodkinja g.Tamara Kobal. Odhodki so malce presegli prihodke, vendar je to razliko bilo moč pokriti iz rezerv društva iz preteklih let.

Po seznanitvi in sprejetju poročila o poslovanju za leto 2013, smo se seznanili še z delovnim programom društva za leto 2014. Finančne projekcije so podobne, kot je bila realizacija le-teh v letu 2013, pričakuje se namreč manjše povečanje tako prihodkov kot odhodkov, razliko pa se bo ponovno lahko krilo iz akumuliranih rezerv društva iz preteklih let.

Vsebinski program je prilagojen trenutnim razmeram, kjer pa se moramo vsi truditi, da socialna komponenta našega društva ne prevlada nad bistvom, ki leži v jedru našega društva, to je življenje in delo v skladu z vrednotami in načeli Evangelija.

Naj nam bo pri tem vsem v pomoč misel sv. Terezije Deteta Jezusa: ''Zaupanje, le zaupanje vodi k Ljubezni!''.

 

Blaž